dienstverlening

Dienstverlening

U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levensverzekering of andere financiële producten. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening kan bestaan uit enkel advies. Maar ook kunnen wij u ondersteunen in de contacten met de financiële instelling bij wie u de geldlening, levensverzekering of het financiële product aanvraagt.

Beloning

Producten en diensten zoals pensioenen, hypotheken, levensverzekeringen en uitvaartverzekeringen vallen onder de noemer ‘complexe financiële producten’.

Vóór 2013 werden adviseurs indirect door u betaald via de bank of verzekeraar voor een ‘complex financieel product of dienst’. Deze wijze van beloning is op grond van de wet thans verboden. Op dergelijke overtredingen staan forse boetes en sancties.

Tegenwoordig betaalt u rechtstreeks aan de adviseur middels een ‘opdrachtbevestiging’. Wij ontvangen bij onze 'complexe dienstverlening' uitsluitend de beloning die met u is afgesproken.