pensioen

Pensioen

Als u straks stopt met werken, wilt u er natuurlijk niet in inkomen op achteruitgaan. Toch is die kans groot. Vier van de vijf Nederlanders heeft een pensioengat. Dit wil zeggen dat de norm, 70% van het laatstverdiende loon, bij pensionering niet wordt behaald. Scheiden, wisselen van baan, parttime werken, een lease-auto rijden zijn enkele oorzaken van een zogenoemd pensioengat.

Goed pensioen

Een goed pensioen bestaat meestal uit drie pijlers:

  1. een AOW-uitkering
  2. werkgeverspensioen
  3. een privé-pensioen of

Een AOW-uitkering is een basisvoorziening geregeld vanuit de overheid. Deze wordt opgebouwd in een periode van 50 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Het werkgeverspensioen bouwt u op gedurende uw dienstverband via uw werkgever als deze een pensioenvoorziening aanbiedt. Een privé-pensioen kunt u zelf regelen via een lijfrenteverzekering.

Oplossing

Tekorten in een oudedagvoorziening zijn prima te ondervangen door privé-maatregelen, zoals aflossing op uw hypotheek of een lijfrentepolis. Dit is een verzekering die uitkeert op een van tevoren afgesproken datum, als aanvulling op uw pensioen. Een lijfrenteverzekering is extra aantrekkelijk omdat de premie - onder voorwaarden - fiscaal aftrekbaar is. U kunt als privé-pensioen natuurlijk ook een lijfrenterekening openen.

Wilt u de zekerheid van een goed pensioen? Neem dan contact op met ons.